Конкурс „Студент на годината по архитектура”

От самото стъпване на българския пазар  през 1994 г. ИТОНГ/КСЕЛА България всяка година е спонсор и съорганизатор на конкурса „Студент на годината по архитектура”  в УАСГ. Рекламна агенция „София” винаги е съдействала за провеждане на събитието.