Участие на ПЛЕНА България / ОГНЯНОВО К АД в различни мероприятия

Рекламна агенция „София” е съдействала за представянето на ПЛЕНА България / ОГНЯНОВО К АД по време на различни събития: панаири, изложби, семинари и др.

Няма как да не отбележим съдействието при подкрепата на ПЛЕНА България за реализирането на Европейските архитектурни награди за българска архитeктура - VIZAR. Впечатляващо беше и участието на студенти от НХА при изпълнението на скулптурната творба „Яйцето", създаденa по идея на спонсора, с материал от кариерите на компанията, близо до гр. Сливница.